Säkerheten ombord är viktig för oss Ombord på Sea4fun! Vi tillhandahåller all nödvändig säkerhetsutrustning så som godkännda flytvästar och överlevnadsdräkter till alla ombord. Båten är även utrustad med livflottar för 14 personer och frälsarkransar SARAIS. DSC mm.

Säkerhet onbord

Besättningen ombord håller alltid en kortare genomgång om säkerheten ombord för en säker och trevlig resa.

Vi följer Transportstyrelsens säkerhetsföreskrifter för allas säkerhet ombord. Vi är även certifierade av organisationen Bohusläns bästa. Gå gärna in på Västsverige.com och läs mer.

Varmt välkomna ombord.