banner-safari

Bilder på vår båt som är av modellen Targa 44. (Klicka på pilarna till höger och vänster i bilden för att byta bild).