Säkerheten ombord är viktig för oss på Sea4fun! Vi tillhandahåller all nödvändig säkerhetsutrustning så som godkända flytvästar och överlevnadsdräkter till alla ombord. Båten är även utrustad med livflottar för samtliga personer ombord samt Epirb och Sart, PLB mm

Säkerhet onbord

Besättningen ombord håller alltid en kortare säkerhetsgenomgång om säkerheten ombord för en säker och trevlig resa.

Vi följer Transportstyrelsens säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för allas säkerhet ombord. Vi är även certifierade av organisationen Bohusläns bästa. Gå gärna in på Västsverige.com och läs mer.

Varmt välkomna ombord.